Bogusław Kolanowski artysta fotografik - Inowrocław

 

Bogusław Kolanowski urodzony 18 października 1957 r. w Bydgoszczy. Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej Instytutu Technologii i Budowy Maszyn. Swoje zainteresowania fotograficzne rozwijał począwszy od szkoły średniej. Do roku 1985 fotografował amatorsko, po czym rozpoczął działalność rzemieślniczą w zakresie fotografii usługowej. Swoje firmy lokował w Łabiszynie, Szubinie by ostatecznie osiąść w Inowrocławiu. Związał się z Rotary Club i jest jego aktywnym członkiem. W okresie tym zorganizował kilka wystaw fotograficznych, w tym m. innymi:

Inowrocław wczoraj i dziś”

Pejzaż kujawski” -wystawa nagrodzona lokalnie w konkursie jako Najlepszy Produkt Roku

Szuwary”

Panoramy Inowrocławia”

Światła i Cienie”