Dorota Grausz artysta fotografik – Toruń

 

Urodzona w 1960r. w Kielcach. Artysta fotografik.

Fotografią interesuję się i uprawiam od wielu lat. Od 2000r. tworzę w technice „gumy arabskiej”. Pierwszą poważną prezentacją „gumową” była wystawa „Stary Kraków” prezentowana w NCK w Krakowie oraz Norymberdze. Była to wystawa wspólna z mężem Markiem Grauszem. Jestem współautorką takich wystaw w technice gumy jak: „STARA ARCHITEKTURA BUŁGARII”, „STARA POLSKA ARCHITEKTURA WIEJSKA III”, „STARY KRAKÓW I” i „STARY KRAKÓW II” oraz wystaw indywidualnych „KAZIMIERZ NAD WISŁĄ”, „KWIATY POLSKIE”, „STARY TORUŃ” i „PEJZAŻ KIELECKI”. Najpierw asystowałam, a następnie współprowadziłam wiele warsztatów fotografii w technice „gumy”, między innymi na kongresie fotograficznym „Fotowakancje” w Bułgarii oraz warsztatach artystyczno-terapeutycznych dla uczestników z Azorów. Od 2007r. do chwili obecnej współorganizuję z mężem OGÓLNOPOLSKIE POLENEROWE SPOTKANIA

FOTOGRAFIKÓW, jak również biorę udział w tych imprezach i wystawach poplenerowych.

W 2024 roku będę obchodziła 25 lecie pracy twórczej.