"MOJA WENECJA" - Wojciech Wesołowski - Warszawa

"PIĘKNO NATURY" - Tomasz Grabiec - Łubianka

"TAJLANDIA" - Krzysztof Bednarzewski - Poznań

"ŚWIATŁO W PRZESTRZENI CIENIA" - Tomasz Grzyb - Radom

"TROPOSFERA" - Krzysztof Strzoda - Katowice

"PLATYNO I PALLADOTYPIA" - Radosław Brzozowski - Gdynia