"SZARYTKI" - Bogusław Lebiedziński - Białystok
  "ZANIM SIĘ ZBUDZISZ" - Marcin Sokołowski - Warszawa
"ZAMEK CZOCHA" - Dorota Grausz - Toruń
WISŁA - OSTATNIA TAKA RZEKA EUROPY
Robert Dejtrowski - Kawęczyn/Maciejowice