Wystawa podsumowująca

PLENER FOTOGRAFICZNY

HARZ 2023

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu