Piotr Mydlach artysta fotografik - Kalisz

 

Historyk i fotograf, nauczyciel licealny. Urodzony w 1973 r. w Kaliszu i dotąd tam zamieszkały. Absolwent III LO im. M. Kopernika w Kaliszu, a następnie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (studia historyczne ukończone z wyróżnieniem w 1997 r. na podstawie pracy magisterskiej z zakresu historii II Rzeczypospolitej). Zajmuje się wybranymi wątkami dziejów XIX i XX w. oraz historią fotografii. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu (2003 - nadal, w latach 2005 - 2015 członek zarządu) oraz Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Region Kujawsko – Pomorski z siedzibą w Toruniu (2017 - 2018), a obecnie Fotoklubu Toruńskiego.

 

Fotografią zainteresował się tuż po 18 urodzinach, na które otrzymał od ojca „słynny” niegdyś aparat radziecki Zenit TTL ze standardowym obiektywem Helios-44M 2/58 oraz lampą błyskową. Po paru latach kontynuował zainteresowania w oparciu o własną skromną ciemnię. W 2000 r. przeszedł na pracę z lustrzanką Nikon i marce tej oraz temu typowi aparatów pozostaje wierny do dziś. Za początek poważniejszego zajmowania się fotografią uważa schyłek 2008 r., gdy założył rozwijany systematycznie profil/galerię na nieistniejącym już portalu Digart.pl.

Próbował swoich sił w tematyce portretu,  fotografii krajobrazowej i reportażowej (dokumentacja życia codziennego). Obecnie koncentruje się przede wszystkim na krajobrazie, a z obowiązku na dokumentacji wydarzeń. Poza tym rozwija coś, co określa mianem „fotografii miejsca” – próbę oddania w obrazie fotograficznym charakteru danego miejsca, jego wizualnego genius loci, na drodze ukazania charakterystycznego, nawet stereotypowego zestawu elementów wizualnych.

W pisarstwie na temat fotografii tworzy prace popularyzujące wiedzę o historii medium oraz krótkie teksty będące próbą swobodnej (bo opartej o różne tradycje) analizy obrazu fotograficznego.

Formy prezentacji dorobku fotograficznego:

1. Nie uczestniczył dotąd w profesjonalnym obiegu wystawienniczym.

2. Galerie internetowe

- Digart.pl (2008 – 2017)

- Plfoto.com (profil: piofo, 2017 – nadal)

- Świat obrazu.pl (profil: piofo, 2017 – nadal)

- Galeria członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Region Kujawsko – Pomorski z siedzibą w Toruniu (2017 – 2018).