Wystawa wirtualna powstała podczas

V OGÓLNOPOLSKICH PLENEROWYCH SPOTKAŃ FOTOGRAFIKÓW.