DOROTA GRAUSZ - TORUŃ

MAREK GRAUSZ - TORUŃ

MONIKA WESOŁOWSKA - WARSZAWA

WOJCIECH WESOŁOWSKI - WARSZAWA

MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA - ŁÓDŹ

KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI - ŁÓDŹ

Plener i wystawa podsumowująca

14. OGÓLNOPOLSKIE PLENEROWE

SPOTKANIA FOTOGRAFIKÓW

TRANSYLWANIA 2019

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu