MIGAWKI Z OTWARCIA WYSTAWY NA KOŃCU STRONY

Fot. Katarzyna Skrobała - GiOPTD

Krzysztof Wojciechowski - Łódź

Małgorzata Wojciechowska - Łódź

Wojciech Wesołowski - Warszawa

Monika Wesołowska - Warszawa

Marek Grausz -Toruń

Dorota Grausz - Toruń

Plener i wystawa podsumowująca

15. OGÓLNOPOLSKIE PLENEROWE

SPOTKANIA FOTOGRAFIKÓW

ORAWA 2022

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu