ZAPROSILI NAS

Okładka albumu Marka Grausza

"AKTY 1974 - 2019"

Okładka albumu aktów Marka Grausza

"W WIEJSKIEJ ZAGRODZIE".

Okładka albumu towarzyszącego 15. OGÓLNOPOLSKIM PLENEROWYM SPOTKANIOM FOTOGRAFIKÓW - ORAWA 2022. Album zawiera wszystkie zdjęcia znajdujące się na wystawie

oraz portrety autorów.

Wszystkie nasze druki takie jak zaproszenia, katalogi oraz albumy

wykonywane  są przez Pracownię Sztuk Plastycznych w Toruniu

drukujwspomnienia.pl

Okładka albumu Doroty i Marka Grausz "IMPRESJE".

Okładka albumu Doroty i Marka Grausz

"TRANSYLVANIA 1".

Okładka albumu "HARZ" Doroty i Marka Grausz

Okładka albumu "AKT" autorstwa Marka Grausza

Okładka albumu "SPISZ I ORAWA"

Doroty i Marka Grausz

Okładka albumu "AKT W FOTOGRAFII"

Marka Grausza

Okładka albumu "PAMUKKALE"

autorstwa Doroty Grausz

Okładka albumu towarzyszącego 14. OGÓLNOPOLSKIM PLENEROWYM SPOTKANIOM FOTOGRAFIKÓW - NADMORSKIE IMPRESJE 2021. Album zawiera wszystkie zdjęcia znajdujące się na wystawie oraz portrety autorów.

Okładka albumu towarzyszącego XII OGÓLNOPOLSKIM PLENEROWYM SPOTKANIOM FOTOGRAFIKÓW - TRANSYLWANIA 2018. Album zawiera wszystkie zdjęcia znajdujące się na wystawie oraz portrety autorów.

Okładka albumu towarzyszącego XIII OGÓLNOPOLSKIM PLENEROWYM SPOTKANIOM FOTOGRAFIKÓW - TRANSYLWANIA 2019. Album zawiera wszystkie zdjęcia znajdujące się na wystawie oraz portrety autorów.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą prezentacją

"ZAMEK GNIEW"

Doroty Grausz z Torunia

https://www.fotoklubtorun.pl/galeria-pawie-oko-7

Z okazji 180 rocznicy ogłoszenia wynalazku fotografii, we września 2019 roku wydaliśmy drukiem książkę "KRONIKA FOTOGRAFII" autorstwa kolegi  Piotra Mydlacha z Kalisza (historyka i fotografika). 

„Kronika fotografii” jest próbą ujęcia powszechnej historii fotografii w postaci ilustrowanego kalendarium ważniejszych wydarzeń. Przy czym noty chronologiczne przy datach mają postać rozbudowanych komentarzy – tak aby przekazać czytelnikowi możliwie szeroką informację o wydarzeniach, pomimo lapidarnej formy całej publikacji. Po kalendarium sięgali już historycy fotografii (Ignacy Płażewski, Naomi Rosenblum), ale zawsze traktowali ją jako część tradycyjnej narracji historycznej. Nigdy w polskiej literaturze nie było dotąd samodzielnej próby ujęcia historii fotografii w tej formie.

Kalendarium – jako narracja „poszarpana” (noty przy datach dotyczące spraw różnych), której porządek wyznacza tylko upływ czasu (daty) i dobór wydarzeń przez autora, jest niewątpliwie specyficznym sposobem opowiadania o historii. Mniej przydatna dla czytelnika szukającego narracji o większych tematach. Bardzo przydatna dla kogoś, kto chce zorientować się w różnorodnych wydarzeniach rozgrywających się w miarę upływu czasu w bliskim sąsiedztwie chronologicznym. Dla ułatwienia samodzielnych poszukiwań książkę wyposażono w indeks postaci i pojęć z historii fotografii. Rok, nazwisko, nazwa techniki – istnieje wiele możliwych dróg podróży czytelnika przez powszechne dzieje fotografii w jej „Kronice”.

Ostatni rozdział jest informacją o tradycyjnej technice negatywowo – pozytywowej pisaną z punktu widzenia użytkownika domowej zaimprowizowanej ciemni. A takie było doświadczenie większości bardziej zaawansowanych fotografów amatorów. Dla nieco starszych czytelników może będzie to okazją do odświeżenia wspomnień. Dla młodych użytkowników już jedynie fotografii cyfrowej, będzie to podróżą przez obszar świata minionego. Choć jego produkty wciąż wypełniają albumy i muzea świata w ogromnej liczbie.

Książka liczy 150 stron, oprawa miękka.

W LIPCU 2017 ROKU OPRACOWALIŚMY ALMANACH CZŁONKÓW

RZECZYWISTYCH FOTOKLUBU R.P., KTÓREGO WYDRUK MOŻNA BYŁO ZAMAWIAĆ DO KOŃCA 2017.

PONIŻEJ ALMANACH DO POBRANIA W PLIKU PDF.

 

W 2015 ROKU WYDALIŚMY ALBUM CZŁONKÓW REGIONU

KUJAWSKO - POMORSKIEGO Z OKAZJI XX LECIA

POWSTANIA FOTOKLUBU R.P.

PONIŻEJ ALBUM DO POBRANIA W PLIKU PDF.

BROSZURA AUTORSTWA MARKA GRAUSZA O TECHNICE GUMY ARABSKIEJ, BOGATO ILUSTROWANA PRZYKŁADAMI.

PONIŻEJ BROSZURA DO POBRANIA

W PLIKU PDF.

CIEKAWOSTKI

       AKTUALNOŚCI